En Çok Satılan Ürünler

 

 Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

MADDE 1- TARAFLAR 

1.1- SATICI:

Ünvanı                  : (Firma Ünvanı)
Adresi                    : (Firma Adres)
Telefon                 : (Firma Telefon)
Fax                       :(Firma Fax)
E-mail                   : (Firma E-posta)

1.2- ALICI:


Adı/Soyadı/Ünvanı    : (Teslimat Alıcı) 
Adresi                    : (TeslimatAdres)
Telefon                  : (TeslimatTelefon)
E-mail                    : (TeslimatPosta)

 
MADDE 2- KONU 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın  SATICI'yaait (Firma Unvan) internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığıaşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ileilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve MesafeliSözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğincetarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN 

Tarih : (Tarih)

(Ürün Kalemleri)

Ürün Adı 

Adet 

Toplam Ürün Tutarı Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli rengi satış bedeli yukarıdabelirtildiği gibidir.
 
Ödeme şekli: (Ödeme Tipi)
Teslimat adresi: (Teslimat Adres)
(Ödeme Tipi) ile Toplam (Ödenen Tutar) 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
 
4.1- ALICI, (Firma Unvan) internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temelnitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileriokuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğinibeyan eder. 
4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 3 günlük süreyi aşmamak koşulu ile herbir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internetsitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiğiadresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecekise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinin den SATICIsorumlu tutulamaz. 
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilenniteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslimedilmesinden sorumludur. 
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasınınSATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekliile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya bankakayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuşkabul edilir. 
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundankaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarakkullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedeliniSATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıylaürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliyegiderleri ALICI'ya aittir. 
4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımınkesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresiiçinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirdeALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesinive/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadarertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesihalinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir. 
4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalıveya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması içinSATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafındankarşılanacaktır. 

MADDE 5- CAYMA HAKKI 

ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adrestekikişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Caymahakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, email veya telefonile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çercevesindekullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veyaALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslimtutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasınıtakip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslıgönderilmez ise ürün bedeli iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilenürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. 

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER 

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler,kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihigeçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkınınkullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamışolması şartına bağlıdır. 

-Taşınabilir Bilgisayar (Orijinal işletim sitemi kurulduktan sonra iadealınmayacaktır.) 
-Her türlü yazılım ve programlar 
-DVD, VCD, CD ve kasetler 
-Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b) 
-Hür türlü kozmetik ürünleri 
-Telefon kontör siparişleri 

-İade edilecek ürününgıda olması halinde, açılmış / denenmiş / kullanılmış ürünler kapsamınagiren ürünlerin  iadesi kabul edilmemektedir.
-Akvaryum ürünlerinde su ile temas etmiş ürünler tekrar satılabilirliğini kayıp ettiği için iadesi kabul  edilmemektedir.

-Makas, tuvalet gibi hijyen ürünleri,sağlık kapsamına girdiğinden iade ya da değişimi kabul edilmemektedir

-Promosyon yada hediye olarakgönderilen her ürün de iade ile birlikte gönderilmek zorundadır.

 

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilendeğere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşimyerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabuletmiş sayılır. 

SATICI 

(Firma Unvan)

ALICI

(Teslimat Alıcı)