Facebook

İguanaları tanıyalım

 İguanaları tanıyalım


 

İguana doğal hayatında tropikal iklimler ve sıcak iklimlerde yaşayan bir sürüngen türüdür. Bazı ülkelerde “Sakallı Ejderha” olarak tanınır. Doğal hayatta boyları 1.8 metreye kadar büyüyebilir ancak evcil olanlar bu kadar büyüyemez. Genelde ağaçlarda dolaşır ve beslenirler. İyi yüzücüdür ve gerektiğinde koşabilir. Erkek iguanalar dişilere göre daha güçlü ve saldırgandır. Erkek iguanaların birbirleriyle olan kavgaları çok sert ve ölümcüldür. İguana doğal hayatta Meksika, Paraguay, Brezilya, Madagaskar ve Güney Pasifik ülkelerinde yaşar.

Ortalama ömrü 13 yıldır. Evcilleştirilip insanlar tarafından beslenen nadir tropikal sürüngenlerdendir. Satış ve beslenmesine izin varilen iguana türleri, doğal hayattan yakalananlar değil, kuluçka makinelerinde üretilmiş, doğuştan evcil olanlarıdır. Vahşi iguanalar diğer tropikal hayvanlar gibi Washington sözleşmesi ve CITES sözleşmesi ile koruma altındadır. Doğal hayatta yakalanmış bir iguana’yı evcilleştirmek çok zordur. Vahşi iguanalar yakalanacaklarını anladıklarında saldırganlaşabilir. Eğer kaçan bir iguanayı kuyruğundan yakalarsanız tıpkı diğer kertenkele türleri gibi kuyruğunu bırakıp kaçmaya devam eder. Bu kuyruk sadece 1 seferliğe mahsus yeniden çıkar. Fakat ilk kuyruğu kadar kullanışlı olamaz ve ikinci kuyruğunu kaçmak için bırakamaz. Nadir olarak evcil iguanaların bile sahiplerine saldırdıkları görülmüştür. Sonuç olarak hiçbir sürüngen tam olarak evcilleşmez